Služby ponuka nehnuteľnosti
Služby ponuka nehnuteľnosti
Služba Podmienka Cena
Nábor nehnuteľnosti (fyzická návšteva nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy, vypracovanie sprostredkovateľskej dohody ) Každá začatá hodina 50 €
Navrhnutie stratégie predaja/ prenájmu, určenie cieľovej skupiny, odporúčanie predajnej ceny formou komparatívnej metódy podobných nehnuteľností – CENOVEJ ANALÝZY 1 nehnuteľnosť 70 €
Vyhotovenie profesionálnej fotodokumentácie vrátane upravenia fotografií 1 nehnuteľnosť 150 €
Vyhotovenie videa (profesionálny video-spot, produkcia, strih, scenár, zábery z vtáčej perspektívy – podľa možnosti ) 1 nehnuteľnosť od 200 €
Virtuálna prehliadka nehnuteľnosti .- moderná technológia v závislosti od veľkosti nehnuteľnosti od 180 €
Home- staging (Príprava nehnuteľnosti, skrášlenie nehnuteľnosti, dekoračné predmety) Každá začatá hodina od 100 €
Príprava profesionálneho popisu nehnuteľnosti (podklady zabezpečuje objednávateľ) 1 nehnuteľnosť 40 €
Preskúmanie LISTU VLASTNÍCTVA 1 nehnuteľnosť 30 €
Preštudovanie titulu nadobudnutia nehnuteľnosti 30 min. 20 €
Začlenenie nehnuteľnosti do portfólia RE/MAX Developer – webová stránka RE/MAX Developer (elektronické spracovanie, pridanie vyhotovenej fotodokumentácie a vyhotoveného popisu nehnuteľnosti), aktivácia + SEO optimalizácia, pripojená videoprezentácia / virtuálna prehliadka 1 nehnuteľnosť 0 €
Publikovanie inzercie 1 nehnuteľnosti (vrátane exportu na realitné portály) 1 deň 5 €
Informácie o stave inzercie nehnuteľnosti, príprava štatistiky 1 nehnuteľnosti 1 report 25 €
Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu/prenájom (vrátane vlastnej dopravy) Každá začatá hodina 50 €
Spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti 1 nehnuteľnosť 5 €
Spísanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti vrátane fyzického odovzdania Každá začatá hodina 50 €
Prihlasovanie a odhlasovanie energií pri odovzdávaní nehnuteľnosti Každá začatá hodina 50 €
SERVIS KATASTER (zavkladovanie zmlúv- fyzické odovzdanie, zastupovanie pred katastrálnym odborom okresného úradu, riešenie prerušenia katastrálneho konania, až kým kataster finálne nepovolí vklad) 1 nehnuteľnosť 200 €
PRÁVNY SERVIS (kompletný právny servis - vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu atď.,) 1 nehnuteľnosť 350€
Služby dopyt po nehnuteľnosti
Služba Podmienka Cena
Služby dopyt po nehnuteľnosti 1 nehnuteľnosť 50 €
Vyhotovenie prieskumu trhu podľa požiadaviek záujemcu a výber vhodných KOMERČNÝCH nehnuteľností 1 nehnuteľnosť 250 €
Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu/prenájom (vrátane vlastnej dopravy) každá začatá hodina 50 €
Spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti 1 nehnuteľnosť 5 €
SERVIS KATASTER (zavkladovanie zmlúv- fyzické odovzdanie, zastupovanie pred katastrálnym odborom okresného úradu, riešenie prerušenia katastrálneho konania, až kým kataster finálne nepovolí vklad) 1 nehnuteľnosť 200 €
PRÁVNY SERVIS (kompletný právny servis - vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu atď.,) 1 nehnuteľnosť od 350 €
Poradenstvo
Služba Podmienka Cena Možné iba s exkluzívnou zmluvou?
Realitné poradenstvo – nekomerčná nehnuteľnosť 30 min. 30 € Nie
Realitné poradenstvo – komerčná nehnuteľnosť 30 min. 30 € Nie
Investičné realitné poradenstvo 30 min. 50 € Nie
Právne poradenstvo (sprostredkované advokátom) 30 min. 50 € Nie
Ostatné poskytované služby
Služba Podmienka Cena Možné iba s exkluzívnou zmluvou?
Vyzdvihnutie vyhlásenia správcu (v prípade bytových a nebytových priestorov) 1 ks 20 € Nie
Zastupovanie na katastri nehnuteľností (napr. Pri prerušení konania, konzultácii a pod.) každá začatá hodina 50 € Nie
Kontrolovanie povolenia vkladu/ zápisu/ poznámky katastrálnym odborom a informovanie klienta 1 nehnuteľnosť 20 € Nie
Fyzická asistencia pri úradnom overovaní podpisov na matrike alebo notárskom úrade (bez poplatkov na overenie) 30 min. 20 € Nie
Preštudovanie podkladov (titul nadobudnutia, katastrálne mapy a pod. ) 30 min. 30 € Nie
Znalecké posudky ( v závislosti od typu nehnuteľnosti a rozsahu práce) ( vyhotoviteľ je odborný a spoľahlivý znalec ) 1 posudok od 100 € Nie
Odhad hodnoty nehnuteľnosti (odborný posudok). Celková cena posudku závisí od viacerých faktorov, ako je pripravenosť podkladov, fyzická obhliadka nehnuteľnosti, druh nehnuteľnosti, účel posudku a pod. 1 nehnuteľnosť od 70 € Nie
Zmluvy kúpne
Služba Podmienka Cena Možné iba s exkluzívnou zmluvou?
Príprava návrhu kúpnej zmluvy (vrátane preštudovanie podkladov a titulu nadobudnutia) – vrátane návrhov na vklad 1 zmluva 200 € Nie
Príprava návrhu kúpnej zmluvy (vrátane preštudovanie podkladov a titulu nadobudnutia) 1 zmluva 300 € Nie
Pripomienkovanie zmluvy v slovenskom jazyku 60 min./každá ďalšia začatá hodina ZDARMA/ 50 € Nie
Fyzické zastupovanie klienta pri pripomienkovaní zmlúv v slovenskom jazyku každá začatá hodina 30 € Nie
Zmluvy nájomné
Služba Podmienka Cena Možné iba s exkluzívnou zmluvou?
Príprava nájomnej/ podnájomnej zmluvy na nekomerčné účely 1 zmluva od 100 € Nie
Príprava nájomnej/ podnájomnej zmluvy na komerčné účely 1 zmluva od 200 € Nie
Preklady do rôznych jazykov 1 zmluva dohodou Nie
Preklady do rôznych jazykov 1 ks od 50 € Nie
Zmluvy ostatné
Služba Podmienka Cena Možné iba s exkluzívnou zmluvou?
Príprava darovacej zmluvy 1 zmluva 100 € Nie
Príprava zmluvy o zriadení/ zrušení vecného bremena 1 zmluva od 100 € Nie
Príprava zmluvy o budúcej kúpnej v zmluve so zapracovanou kúpnou zmluvou 1 zmluva od 200 € Nie
Príprava zmluvy o budúcej kúpnej v zmluve so zapracovanou kúpnou zmluvou 1 zmluva od 50 € Nie

Compare